Dịch Vụ Sản Phẩm 2

Dịch Vụ Sản Phẩm 2

Chúng tôi có nhiều kinh nghiệm trong các giải pháp hậu cần cụ thể của ngành công nghiệp đường bộ như hậu cần dược phẩm, bán lẻ và hậu cần ô tô bằng tàu hỏa hoặc đường bộ.


Chúng tôi có nhiều kinh nghiệm trong các giải pháp nước giải khát và đồ uống có gas.