Dịch Vụ Sản Phẩm 3

Dịch Vụ Sản Phẩm 3

Chúng tôi có nhiều kinh nghiệm trong các giải pháp hậu cần cụ thể của ngành công nghiệp đường bộ như hậu cần dược phẩm, bán lẻ và hậu cần ô tô bằng tàu hỏa hoặc đường bộ.


Chúng tôi có nhiều kinh nghiệm trong các giải pháp trong ngành nước giải khát và đồ uống có gas.